2020 Uzlaştırmacı Eğitimi Başvuru Paneli

Telefon: 0332 606 05 90

uzlastirmaci@selcuk.edu.tr

**Kontenjan olduğunda haberdar olmak için burayı doldurabilirsiniz.(Daha önce ön ödeme yapmamış adaylar için geçerlidir.)05.08.2017 tarihli ve 30145 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği m.51 uyarınca

“Uzlaştırmacı Eğitimi”

alanında

Konya Selçuk Üniversitesi

yetkilendirilmiştir.
Eğitimi tamamlayan katılımcılara

Uzlaştırmacı Katılım Belgesi verilecektir

2020 Uzlaştırmacı Eğitim İçeriği

KONYA UZLAŞTIRMACI EĞİTİMİNİN İÇERİĞİ

Uzlaştırma Bölümü;
Onarıcı Adalet Anlayışı
Mağdur-Fail Uzlaştırması
Mağdur Fail Uzlaştırmasının Usulü
Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaştırmanın Yasal Temeli, Uzlaştırmanın Tanımı ve Esasları
Uzlaştırma Kapsamındaki Suçlar
Soruşturma Aşamasında Uzlaştırmaya Başvurulması ve Uzlaştırma Teklifi
Uzlaştırmacının Görevlendirilmesi, Uzlaştırmacıya Soruşturma Dosyasında Yer alan Belgelerin Verilmesi
Tamamını görmek için tıklayınız


HABERLERİ YAKINDAN TAKİP ETMEK İÇİN FACEBOOK GRUBUMUZA ABONE OLUN