2020 Uzlaştırmacı Eğitimi Başvuru Paneli

Telefon: 0332 606 05 90

uzlastirmaci@selcuk.edu.tr

UZLAŞTIRMACI EĞİTİMİ YENİLEME EĞİTİMİ

2017 Yılında , Uzlaştırmacı Eğitimi alan ve halen Sicili Kayıtlı Uzlaştırmacılar için Yenileme Eğitimleri Açılması beklenmektedir.

Yönetmelikteki İlgili Maddeler ;

Uzlaştırmacı eğitimi MADDE 50 –

(6) Uzlaştırmacılara, uzlaştırmacı eğitim izni verilen kuruluşlarca teorik ve uygulamalı, toplam sekiz ders saatinden az olmamak üzere iki yılda en az bir defa yenileme eğitimi verilir. Uzlaştırmacılar iki yılda bir verilen bu eğitime katılmak zorundadırlar

DOKUZUNCU BÖLÜM

Uzlaştırmacı Sicili, Eğitim, Sınav ve Denetim

(9) Sınavda başarılı olanların sınav sonuçları, yenileme eğitimlerini de tamamlamak şartıyla, sicile kayıt yaptırıncaya kadar geçerliliğini korur.


Uzlaştırmacı sicilinden ve listeden çıkarılma


MADDE 49 – (1) Uzlaştırmacı olabilmek için aranan koşulları taşımadığı hâlde sicile kaydedilen veya daha sonra bu koşulları kaybeden ya da uzlaştırma göreviyle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunan, Kanunun öngördüğü yükümlülükleri önemli ölçüde veya sürekli yerine getirmeyen, performans değerlendirmeleri sonucunda yeterli bulunmayan, etik ilkelere aykırı davranan, yenileme eğitimini tamamlamayan uzlaştırmacı Daire Başkanlığınca sicilden ve listeden çıkarılır.

Yönetmelik için Tıklayınız !Bu Kapsamda Bakanlıktan Süreç hakkında Bilgi Beklenmektedir

HABERLERİ YAKINDAN TAKİP ETMEK İÇİN FACEBOOK GRUBUMUZA ABONE OLUN