2020 Uzlaştırmacı Eğitimi Başvuru Paneli

Telefon: 0332 606 05 90

uzlastirmaci@selcuk.edu.tr

Uzlaştırmacı Siciline Kayıt Koşulları hakkında

Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği madde 48 (ç) bendine göre: Hukuk öğrenimi görmüş kişiler yönünden üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun olmak veya hukuk ya da hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat veya maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş ve bu öğrenimleri sırasında aşağıda listelenen hukuk derslerinden en az ikisini almış olma zorunluluğu bulunmaktadır: · Anayasa Hukuku · Ceza Hukuku (Genel Hükümler) · Ceza Hukuku (Özel Hükümler) · Ceza Muhakemesi Hukuku · Hukuk Başlangıcı / Hukuka Giriş / Hukukun Temel Kavramları / Temel Hukuk · Ticaret Hukuku · İş Hukuku · Borçlar Hukuku Diğer koşullar için ilgili yönetmeliği inceleyebilirsiniz. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170805-4.htm