2020 Uzlaştırmacı Eğitimi Başvuru Paneli

Telefon: 0332 606 05 90

uzlastirmaci@selcuk.edu.tr

Uzlaştırmacı Eğitimi Müfredatı Hakkında

UZLAŞTIRMA Onarıcı Adalet Anlayışı Onarıcı Adalet Programlarından Mağdur-Fail Uzlaştırması Mağdur-Fail Uzlaştırmasının Usûlü Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaştırmanın Yasal Temeli Uzlaştırmanın Tanımı ve Esasları Uzlaştırma Kapsamındaki Suçlar Soruşturma Aşamasında Uzlaştırmaya Başvurulması ve Uzlaştırma Teklifi Uzlaştırmacının Görevlendirilmesi, Nitelikleri ve Eğitimi Uzlaştırmacıya Soruşturma Dosyasında Yer Alan Belgelerin Verilmesi Uzlaştırmacıya İlişkin Etik Kurallar Uzlaştırma Süresi ve Dava Zamanaşımının Durması Uzlaştırma Müzakereleri Mağdurun Zararının Giderimi Uzlaştırmanın Sonucu Uzlaştırmacı Ücreti ve Giderler Kovuşturma Aşamasında Uzlaştırmaya Başvurulması ve Uzlaşma Teklifi İLETİŞİM İletişim Kavramı İnsan İlişkileri ve Uzlaştırma Süreci İletişim Ortamı ve Uzlaştırma İletişim Modeli Uzlaştırma Görüşmelerinde Sözlü ve Sözsüz İletişim Uzlaştırma Sürecinde Kendini Tanıma ve Başkalarını Anlama Uzlaştırma Görüşmelerinde Dinleme Becerisi Savunucu ve Açık İletişim Uzlaştırma Sürecinde Tutum ve Tutum Değişimi MÜZAKERE TEKNİKLERİ Uzlaştırmacıların Kişisel Müzakerecilik Farkındalıklarının Değerlendirmesi Müzakerenin Tanımı, Kapsamı, Özellikleri ve İşlevinin Ortaya Konulması Uzlaştırmacıların Müzakerecilik Başlangıç Düzeyinin Tespit Edilmesi Müzakere Çeşitlerinin Ortaya Konulması Müzakere Dinamiklerinin Analizinin Yapılması Müzakerelerde Uzlaştırmacılarca Kullanılacak Taktiklerin Analizi ve Uygulaması Müzakere Etiği Müzakerelerdeki Hatalar ve Dikkat Edilmesi Gerekenlerin İncelenmesi